rfi

Đang nghe
  • Trực tiếp
  • RFI Tiếng pháp
  • Bản tin mới nhất

Quốc tế Châu Âu Hungary Biểu tình lao động tuần hành Đình công

Đăng ngày • Sửa đổi ngày

Hungary : Luật “nô lệ hóa” lao động được phê chuẩn, người dân tiếp tục biểu tình

media
Ngày 21/12/2018, hơn 5.000 người biểu tình ở thủ đô Budapest sau khi luật về giờ làm thêm được tổng thống phê chuẩn. REUTERS/Marko Djurica

Tại Hungary, hơn 5.000 người ngày hôm qua 21/12/2018 đã tuần hành, biểu tình ở thủ đô Budapest, một ngày sau khi luật về tăng giờ làm thêm được tổng thống phê chuẩn. Luật này bị người dân Hung chỉ trích, gọi là luật “nô lệ hóa” lao động và tạo ra một làn sóng biểu tình từ mười ngày nay.


Từ Budapest, thông tín viên RFI Florence La Bruyère tường thuật :

Người Hung tuần hành trong không khí thoải mái vào ngày 21/12 tại thủ đô Budapest. Đảng Trào Phúng Hungary mở màn cuộc tuần hành với một phát biểu mỉa mai, châm biếm : « Cám ơn chính phủ, nhờ có luật về giờ làm phụ trội mà cuối cùng chúng ta đã có thể làm việc 8 ngày/8. »

Nhưng luật lao động này không phải là lý do duy nhất khiến người dân giận dữ và biểu tình, theo lời giải thích của Kati, một sinh viên 19 tuổi. Cô bất mãn nói : « Trong các bệnh viện, chất lượng chăm sóc rất kém. Lẽ ra chất lượng phải tốt hơn như thế rất nhiều bởi vì chúng tôi đã được nhận tiền hỗ trợ của Liên Hiệp Châu Âu. Nhưng, đương nhiên là chính phủ đã ăn cắp hết khoản tiền đó ».

Đây là cuộc biểu tình thứ bảy trong vòng mười ngày qua ở Budapest. Mặc dù rất đông người tham gia, nhưng Péter, một giáo viên tiếng Pháp, lại không mấy lạc quan. Ông nhận định : « Tôi nghĩ rằng mọi người đã hiểu là đây là thời điểm cuối cùng để tuần hành. Chúng tôi vẫn có quyền tuần hành, biểu tình, nhưng điều này sẽ không kéo dài lâu nữa. Một chế độ độc tài đang bắt đầu hình thành. Chế độ bây giờ vẫn chưa phải là độc tài, nhưng chúng tôi thấy điều đó đang đến gần ».

Các đảng đối lập và các nghiệp đoàn đều quyết tâm theo đuổi phong trào. Họ nói nếu chính phủ không lùi bước, họ sẵn sàng tổ chức đình công và phong tỏa các trục lộ giao thông.