rfi

Đang nghe
  • Trực tiếp
  • RFI Tiếng pháp
  • Bản tin mới nhất

TẠP CHÍ VĂN HÓA rss itunes

emission_image

Sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt là tại Pháp và Việt Nam

Các lưu trữ

100 năm "L'Histoire du Soldat" của nhạc sĩ Stravinsky

Điện ảnh Hollywood, cuốn theo cuộc Đại chiến thế giới

Thế Chiến I : Bảo quản di tích lịch sử thời chiến

Nhà văn Mỹ Philip Roth và tinh thần nổi loạn

Tên phố, tấm gương phản chiếu lịch sử - xã hội Paris

Tiểu thuyết Điện Biên Phủ, tình yêu trong chiến tranh Đông Dương

Nhà Thờ Đức Bà Paris lung linh trong câu chuyện Dame de Cœur