rfi

Đang nghe
  • Trực tiếp
  • RFI Tiếng pháp
  • Bản tin mới nhất

TẠP CHÍ KINH TẾ rss itunes

emission_image

Hồ sơ kinh tế nổi bật, kinh nghiệm hoạt động của giới doanh nhân

Các lưu trữ

Pháp thu hút các hãng nước ngoài đến quay phim

Thương mại, Donald Trump chơi trò mèo vờn chuột

Trung Quốc vươn vòi hút công nghệ của châu Âu, Bruxelles tự vệ

Tính toán chiến lược trên bàn cờ thương mại Mỹ-Trung