rfi

Đang nghe
  • Trực tiếp
  • RFI Tiếng pháp
  • Bản tin mới nhất

TẠP CHÍ KINH TẾ rss itunes

emission_image

Hồ sơ kinh tế nổi bật, kinh nghiệm hoạt động của giới doanh nhân

Các lưu trữ

Thương mại Mỹ - Trung : Thỏa thuận mong manh

Công nghệ cao : Thế giới kẹt giữa Mỹ và Trung Quốc

Nguyên tắc ngoài lãnh thổ, vũ khí luật pháp của Mỹ trong cuộc chiến tranh kinh tế

Sức thu hút đầu tư nước ngoài, bước nhảy vọt của Pháp

Thương mại : Trung Quốc chuẩn bị "trường kỳ kháng chiến"

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung : Đất hiếm, phương tiện để mặc cả ?