rfi

Đang nghe
  • Trực tiếp
  • RFI Tiếng pháp
  • Bản tin mới nhất

TẠP CHÍ KINH TẾ rss itunes

emission_image

Hồ sơ kinh tế nổi bật, kinh nghiệm hoạt động của giới doanh nhân

Các lưu trữ

Công nghệ cao : Start-up Pháp làm sao để bắt kịp Mỹ và Trung Quốc ?

Trừng phạt quốc tế có hiệu quả hay không ?

Pháp : Giảm thuế để dẹp phong trào Áo Vàng ?

Có nên sợ đầu tư Trung Quốc vào Trung và Đông Âu ?

Cải thiện kinh tế Ấn Độ : Thành quả không nhiều của Modi