rfi

Đang nghe
  • Trực tiếp
  • RFI Tiếng pháp
  • Bản tin mới nhất

TẠP CHÍ KINH TẾ rss itunes

emission_image

Hồ sơ kinh tế nổi bật, kinh nghiệm hoạt động của giới doanh nhân

Các lưu trữ

GAFA : Tiền nhiều và thách thức cũng nhiều

Chứng khoán thế giới : Đe dọa khủng hoảng tạm được xua tan

Pháp : Tăng trưởng phục hồi nhưng vẫn "bó tay" với thất nghiệp

Tiền Trung Quốc, uy tín quốc tế ngày càng lớn ?

Mỹ : Thực hư về chính sách bảo hộ của Donald Trump

2018 : Nên đầu tư vào vàng, dầu hỏa hay đô la ?

Chìa khóa của Pháp để mở cửa thị trường Trung Quốc