rfi

Đang nghe
  • Trực tiếp
  • RFI Tiếng pháp
  • Bản tin mới nhất

TẠP CHÍ ÂM NHẠC rss itunes

emission_image

Góc vườn âm nhạc của RFI

Các lưu trữ

30 năm giai thoại nhạc tình Right Here Waiting

Tưởng niệm nhà soạn nhạc phim Michel Legrand

Maurane, hành trình cuối cùng với Jacques Brel

20 năm vở nhạc kịch Nhà thờ Đức Bà Paris